Witamy w Gokit

PDF Drukuj Email

Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Kultury

i Turystyki w DorohuskuOGŁOSZENIE O NABORZE NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW  KULINARNYCH i RĘKODZIELNICZYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DOROHUSK

w ramach projektów:

Warsztaty kulinarne i rękodzielnicze krokiem tradycji w nowoczesność"

I/ Nazwa i adres zamawiającego:
Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki , ul. I A.W.P. 50 , 22-175 Dorohusk

II/ Przedmiot zamówienia:

1. Przeprowadzenie łącznie 104 godzin warsztatów, w tym  warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych dla 40 mieszkańców Gminy Dorohusk, tj.:

¾      72 godziny warsztatów kulinarnych w tym:

 • przygotowanie i wypiek tradycyjnych ciast i deserów, miejsce realizacji: Brzeźno - 3 spotkania  po 8 godz., 1 raz w tygodniu;
 • sporządzanie i serwowanie tradycyjnych zakąsek, miejsce realizacji: Wólka Okopska - 3 spotkania  po 8 godz.,1 raz w tygodniu;
 • sporządzanie i serwowanie tradycyjnych  staropolskich dań gorących, miejsce realizacji: Turka - 3 spotkania  po 8 godz.,1, raz w tygodniu,

¾      32 godziny warsztatów rękodzielniczych, w tym:

 • wspólne szycie ubrań - strojów, w stylu zaczerpniętym z tradycyjnych motywów ludowych regionu Dorohuska, miejsce realizacji: Dorohusk - 4 spotkania po 8 godz. 1 raz w tygodniu.

2. Koszt usługi obejmować powinien:

¾    wynagrodzenia instruktorów prowadzających warsztaty,

¾    zapewnienie sal na potrzeby realizacji warsztatów,

¾ zapewnienie materiałów, produktów i przyborów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych oraz rękodzielniczych, w tym. m.in. artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania w/w potraw i dań, środków czystości, materiałów, tkanin oraz art. pasmanteryjnych niezbędnych do uszycia 10 sztuk ubrań – strojów.

III/ Rodzaj umowy, miejsce wykonywania zamówienia

Z Wykonawcą podpisana zostanie umowa na wykonanie usługi. Miejsce realizacji zamówienia – zgodnie z harmonogramem: Brzeźno, Wólka Okopska, Turka, Dorohusk.

IV/ Planowana liczba uczestników:

4 grupy po 10 uczestników, łącznie 40 osób;

V/ Planowany termin realizacji zamówienia:

Październik – listopad 2014 r.

VI/ Określenie wymagań  w stosunku do wykonawców:

1) Posiadają niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VII/ Wymagane dokumenty:

 1. formularz oferty cenowej – załącznik nr 1,
 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

VIII/ Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert

Wymagane dokumenty należy złożyć w:

Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku, Pałac Suchodolskich ul. Parkowa 5  do dnia 18.08.2014 r. do godz. 16.00 z dopiskiem: „Warsztaty kulinarne i rękodzielnicze krokiem tradycji w nowoczesność”

lub przesłać pocztą na powyższy adres - decyduje data i godzina wpływu

IX/ Kryteria wyboru oferty

100% cena

C minimalna      
Cena (oferty badanej) = ------------------------- x 100
C oferty badanej     

Cena powinna zawierać:

1) Całkowitą wartość usługi brutto w złotych określoną w oparciu o opis przedmiotu zamówienia.

2) Obowiązujący podatek od towarów i usług VAT (jeśli dotyczy).

3) Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę zawiera wszystkie koszty, jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez podania przyczyn.


ZAPROSZENIE

Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki,

Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich,

i Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

w Dorohusku

w porozumieniu z sąsiednimi gminami

serdecznie zapraszają do udziału w wycieczce autokarowej, tj.

  2,5 dniowej do Malborka, Fromborka, Lidzbarka Warmińskiego, Stoczka Klasztornego, Olsztyna i Nidzicy w dniach 15-16 sierpnia 2014 r.

W programie zwiedzanie:

 • Malbork - Zamek Krzyżacki z XII wieku,

 • Frombork - Katedra pw. Najświętszej Marii Panny i Św. Andrzeja Apostoła wraz z prezentacją organową, godzinny rejs po Zalewie Wiślanym, Muzeum Mikołaja Kopernika, taras widokowy na wieży ciśnień, planetarium, zespół poszpitalny Św. Ducha z kaplicą Św. Anny,

 • Stoczek Klasztorny - Sanktuarium Maryjne, miejsce odosobnienia Prymasa St.Wyszyńskiego, ogród przykościelny,

 • Wilimowo - (8 km od Olsztyna), nocleg w gospodarstwie agroturystycznym „Ziołowa Dolina”, ognisko integracyjne

 • Olsztyn - Stare Miasto z historyczną zabudową (Stary Ratusz, mury miejskie, Wysoka Brama), Bazylika Katedralna Św. Jakuba, Muzeum Warmii i Mazur w Zamku Kapituły Warmińskiej, Brama Górna, Maszt w Pieczewie, (najwyższa obecnie budowla w kraju),

 • Nidzica - Zamek Krzyżacki z XIII w.

  Wyjazd w czwartek 14 sierpnia 2014 r. na noc.

Koszt wycieczki 235 zł od osoby.

Organizatorzy zapewniają transport, ubezpieczenie, bilety wstępu, przewodników, noclegi. Wyżywienie we własnym zakresie.
Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje: Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku, tel. (82) 566-18-13(82) 566-18-13 .


 
Jesteś tutaj: Strona główna
Design by heaven